Bu poliçe ile, sadece maddi hasarlar için İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı, Sürücü için Kaza sonucu Ölüm, Sürekli Sakatlık, Tedavi Masrafları Teminatı ve Asistans Hizmetlerini de içeren, tüm bu teminatları Zorunlu Trafik Sigortası ile birlikte tek bir poliçede kapsam altına alan bir üründür.