Akgül İnce Sigorta

Özel hastanelerde fark ücreti ödemeyin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılayan poliçedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında doğum teminatı var mı?

Bu teminat, ek prim ödenerek poliçe kapsamı altına alınacaktır.
Sadece poliçelerinde doğum teminatı olan sigortalılar için geçerlidir. Bu teminata hak kazanabilmek için poliçe düzenlendiği sırada kişinin hamile olmaması gereklidir. Doğum teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi olmayacaktır. Doğumla ilgili rutin kontroller yıllık yatışsız tedavi sayısından düşülecektir. Poliçesinde yatışsız tedavi teminatı olmayan kişilerin doğum ile ilgili rutin kontrolleri poliçe kapsamı dışındadır. Doğum teminatı kapsamına giren tüm giderler, 1 yıllık poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir. (Zorunlu kürtaj ve düşük ile ilgili giderler istisnadır.) İsteğe bağlı kürtaj poliçe kapsamı dışındadır. Bu teminat, doğum için anlaşma yapılmış olan sağlık kuruluşları dışında geçerli değildir. Ek olarak oda-yemekrefakatçi, tanı birimleri, ilaç, doktor ve diğer teminatlar yürürlüğe girmez.

Detaylar için 0216 368 23 11 destek hattımızdan bilgi alınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında tüp bebek teminatı var mı?

Poliçeye ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir, detaylar için, 0216 368 23 11 destek hattından bilgi alınız.