Kasko Sigortası

Aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu aracın, işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçe teminat kapsamında olmak koşuluyla poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alır.

Ferdi Koltuk Sigortası

Araçta bulunan sürücü ve yolcuların araçla beraber uğrayacakları kazalar sonucunda maruz kalacakları Ölüm ve Sürekli Sakatlık hallerini temin eder.

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık

Mali Sorumluluk Sigortası

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyetlerde

Bulunanlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Oto galerileri, otopark, garaj ve tamirhanelerin yaptırmak zorunda olduğu zorunlu sorumluluk sigortasıdır.

Hukuksal Koruma Sigortası

Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış oldukları hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarının temin edildiği sigortadır.

Yeşil Kart Mali Sorumluluk Sigortası

Mali sorumluluk sigortası genel şartları madde 2 aksine Türkiye hudutları dışında yeşil kart anlaşmasına dahil ülkelerde geçerli olup, kaza halinde kaza mahalli ülke mali sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacının ve sigortalının sorumluluğunu deruhte eder.

Süper Trafik Sigortası

Sadece maddi hasarlar için İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı, sürücü için kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları teminatı ve asistans hizmetlerini de içeren, tüm bu teminatları zorunlu trafik sigortası ile birlikte tek bir poliçede kapsam altına alan bir üründür.